Hart voor Assen

 

"Hart voor Assen` is een initiatief van enkele reformatorische en evangelische predikanten/voorgangers en werkers in het veld.
Het wil bevorderen dat predikanten/voorgangers,kerkelijke werkers in het veld en betrokken christenen in Assen elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en bidden voor de stad.

Wat is Hart voor Assen?

Elke derde dinsdag van de maand vindt er een lunchbijeenkomst plaats met predikanten/voorgangers en geestelijke leiders in de stad van 12.15 tot 13.30 uur. Na de maaltijd, om 13.00 uur is er in de kerkzaal een moment van bezinning en gebed. Iedere keer is er iemand van de deelnemers, een predikant/voorganger of iemand die een bepaalde taak heeft of betrokken is bij een bepaald project, die vertelt van zijn werk/project of bediening.

Na de uitwisseling van info en gedachten, wordt God gebeden om Zijn zegen voor alle gemeenten, voor al dat werk en voor de stad, haar bestuur en inwoners. Jezus is Heer en vandaaruit staan we in de dingen en dan is niets onmogelijk. Het verlangen wordt geproefd om de stad te bereiken met het Evangelie en om de liefde van God en Christus zichtbaar te maken.