Clubs en kringen

 

Hieronder treft u een greep uit enkele clubs en kringen die door en in onze gemeente georganiseerd worden. Binnnenkort zal hier meer informatie komen betreffende clubs en kringen binnen onze gemeente

 

Monica
Monica is een bijbelstudiekring voor vrouwen. We doen samen bijbelstudie, waarbij we met verschillende vertalingen, een boekje of een toelichting praten over God en zijn Woord.

Soms hebben we gespreksvragen om door te praten over het bijbelgedeelte.

Het doel is om God beter te leren kennen, de bijbel beter te begrijpen, de verbanden daar in te ontdekken en de lijnen door te trekken naar ons leven in deze tijd.

lees meer

 

Groeigroepen
In onze gemeente functioneren twee groeigroepen. Een groeigroep bestaat uit ongeveer 7-10 mensen, die regelmatig bij elkaar komen om samen bijbelstudie te doen en te bidden.

lees meer

 

JGG

 

Follow Up
In onze gemeente wordt er club georganiseerd voor de jongeren volgens de methode "Follow Up".

 lees meer

 

Kindernevendienst
De kindernevendienst is voor kinderen van de groepen 1 t/m 5 van de basisschool. In de kerkdienst gaan zij samen met een van de kindernevendienstleidsters na het kinderlied nog vóór de preek naar de zalen achter de kerk. Daar wordt er gebeden, een Bijbelverhaal verteld, een kleurplaat of werkje gemaakt en er worden liedjes gezongen.
lees meer

 

Kinderbijbeluur


lees meer