Groeigroepen

 

In onze gemeente functioneren twee groeigroepen. Een groeigroep bestaat uit ongeveer 7-10 mensen, die regelmatig bij elkaar komen om samen bijbelstudie te doen en te bidden. Deze groepen komen 1 keer in de drie weken samen bij een van de deelnemers thuis. Op ontspannen wijze wordt met elkaar in gesprek gegaan.

Er wordt gebruik gemaakt van een boekje of er wordt een bijbelboek behandeld. Aan het begin van het seizoen wordt met elkaar overlegd welk boek of bijbelboek er behandeld wordt.