Monica

Monica is een bijbelstudiekring voor vrouwen. We doen samen bijbelstudie, waarbij we met verschillende vertalingen, een boekje of een toelichting praten over God en zijn Woord. Soms hebben we gespreksvragen om door te praten over het bijbelgedeelte. Het doel is om God beter te leren kennen, de bijbel beter te begrijpen, de verbanden daarin te ontdekken en de lijnen door te trekken naar ons leven in deze tijd.

We komen één keer per twee weken bij elkaar op maandagavond, in een zaal van de kerk. Meestal zijn er 7 à 8 leden aanwezig. Naast onze bijbelstudieavonden organiseren we een kerstviering en een paasviering. Deze vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. Soms doen we dat in de kerk, soms bij iemand thuis. We hebben al meerdere jaren contact met verenigingen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Assen. Eén keer per jaar houden we met een vereniging een gezamenlijke bijbelstudieavond. We zijn aangesloten bij de BCGV: www.bcgv.nl. Al onze vergaderingen worden vermeld in het wekelijkse mededelingenblad.

Jong of oud: iedereen is van harte welkom om samen met ons Gods woord te bestuderen. Wil(t) u of jij meer informatie? Neem dan contact op met Jannie de Gier, telefoon (0592) 412 796.