Contact

 

 Het adres van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk is:

Groningerstraat 14,

9401 BK Assen

 

Giften zijn welkom op Rekeningnummer NL98INGB0000879986 t.n.v de penningmeester van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Assen.

Contact gegevens

 

Predikant
Vacant

Voor vragen kunt u contact

opnemen met de secrataris

 

Dovenpredikant
Ds. A. Dingemanse

E a.dingemanse@hccnet.nl

 

Koster
Jorge Martinez

E jc.martinez@home.nl

T 0592 - 31 00 94

         

Secretaris Kerkenraad
J. Muskee

E scriba.cgk.assen@gmail.com

T 0592 - 34 24 15

Postbus 366

9400 AJ Assen

 

 

   
         

Ledenadministratie
M.H. Schuur

leden.cgk.assen@gmail.com

T 0592 - 34 45 99

Postbus 366

9400 AJ Assen

 

Penningmeester
Zr. J.N. Uuldriks-Zijl

E cgk-assen@home.nl

T 0592 - 40 50 28

 

 

         

 

 

Mededelingenblad
H. de Vries

E vries434@gmail.com

 

Redactie "Samen op Weg"
Judith Kopenga

E cgk.assen.samenopweg@gmail.com

T 0592 - 85 53 13

         

Beamteam
M.H. Schuur

E beamteam.cgkassen@gmail.com

 

Website
G.J. Slotboom

E webmastercgkassen@gmail.com

   
         

Twitter

CGKAssen #diensten 20/09 ontmoetingszondag: in beide diensten gaat ds. Vennik voor. De middagdienst begint om 15.30 uur op vakantiepark Witterzomer
CGKAssen RT @gapert: #zegen op je zondag! @CGKAssen straks een dienst rond trompetten (Num.10) en vanmiddag @ Assen-West 3e gebod

ANBI

De Christelijke Gereformeerde kerk te Assen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Voor het complete document kunt u hier klikken.

ANBI cijfers 2016 en 2017

ANBI cijfers 2015 en 2016

ANBI cijfers 2014 en 2015