Visie: Bouwen vanuit Bethel

 

De Christelijke Gereformeerde Bethelgemeente richt zich op drie kernen:

-de relatie met God
-de relatie met elkaar onderling,
-de relatie met mensen om ons heen.

Samengevat in drie woorden: Boven, Binnen en Buiten.

Het gaat ons om :

- God de eer te geven
- met elkaar als gemeenteleden samen te leven
- er te zijn voor u en jou!

Deze doelen willen bereiken door onze samenkomsten, door verenigingen en kringen en door een open huis te zijn met open activiteiten, waarbij u en jij van harte welkom bent.
Ontdek hoe we dat allemaal vorm geven!

 

Geloof?

Wat geloven wij?


Wij geloven dat God alles, en dus ook ons, geschapen heeft. En dat Hij Zichzelf aan ons bekendmaakt in de Bijbel.

God wil voor ons zorgen, maar wij hebben, door als mensen onze eigen weg te kiezen, met Hem gebroken. Toch wil God ons, uit pure liefde, nog redden van de ondergang. 

Daarom is Zijn Zoon Jezus Christus voor ons gestorven en opgestaan. Door Hem te erkennen mogen wij weer kinderen van God worden. En zo wil God ons door zijn Heilige Geest verbinden met Christus en Zijn gemeente. 

Met als doel: leven tot Zijn eer!!

"Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leeft."

Johannes 3:16