CGK Assen

We geloven dat Jezus Christus het voor mensen mogelijk maakt een relatie met God te hebben. Vanuit die relatie delen we onze levens met elkaar in de kerk, waar we leven als broeders en zusters.

Wij als gemeente streven er naar om te worden zoals Jezus is. Door te leven naar het Woord van de Heer, mogen wij Zijn liefde onder de mensen laten zien. Hij heeft ons Zijn geboden gegeven, opdat wij mensen mogen zijn die omzien naar anderen en zorg dragen voor onze medemens in nood.

Naast onze zondagdiensten en de middagpauzediensten, die elke woensdagmiddag gehouden worden in onze kerk, komen wij in kleine groepjes samen om op zoek te gaan naar de Heer. Hier lezen we samen uit Zijn Woord, bespreken we onze eigen ervaringen en mogen we van elkaar leren.

Omdat wij een kleine actieve gemeente zijn, is er aandacht voor alle leden binnen de gemeente. Iedereen is welkom bij ons en we kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen in onze kerk.

“Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.” Rom 12:10

a

Jeugd bijeenkomsten

Voor de jeugd hebben wij verschillende bijeenkomsten. Denk hier bij aan kindernevendienst en kinderbijbeluur

Bijbelstudie

Wilt u naast de kerkdiensten meer informatie over de bijbel? Voor volwassenen hebben we meerdere groepen die zich verdiepen in de bijbel

Kerkdiensten

Wilt u een kerkdienst beluisteren of kijken wanneer een kerkdienst is?