Visie

De Christelijke Gereformeerde Bethelgemeente richt zich op drie kernen:

-de relatie met God
-de relatie met elkaar onderling,
-de relatie met mensen om ons heen.

Samengevat in drie woorden: Boven, Binnen en Buiten.

Het gaat ons om :

– God de eer te geven
– met elkaar als gemeenteleden samen te leven
– er te zijn voor u en jou!

Deze doelen willen bereiken door onze samenkomsten, door verenigingen en kringen en door een open huis te zijn met open activiteiten, waarbij u en jij van harte welkom bent.
Ontdek hoe we dat allemaal vorm geven!