Contact

CGK Bethelkerk Assen
Groningenstraat 14
9401 BK Assen
info@cgk-assen.nl
0592 31 00 94

 

Giften zijn welkom op Rekeningnummer NL98INGB0000879986 t.n.v de penningmeester van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Assen.

Predikant
Vacant

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secrataris

Secretaris Kerkenraad
J. Muskee

secretaris@cgk-assen.nl

0592 – 34 24 15

Postbus 366

9400 AJ Assen

Website

website@cgk-assen.nl

Beamteam
M.H. Schuur

beamteam@cgk-assen.nl

Dovenpredikant
Vacant

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris

Ledenadministratie
M.H. Schuur

leden@cgk-assen.nl

0592 – 34 45 99

Postbus 366

9400 AJ Assen

Mededelingenblad

mededelingen@cgk-assen.nl

Koster 
Jorge Martinez

koster@cgk-assen.nl

0592 – 31 00 94

Penningmeester
Zr. J.N. Uuldriks-Zijl

penningmeester@cgk-assen.nl

T 0592 – 40 50 28

Redactie “Samen op Weg”
Judith Kopenga

samenopweg@cgk-assen.nl

0592 – 85 53 13