Protocol van de Eredienst

Protocol van de eredienst.

We zijn aanwezig op eigen verantwoordelijkheid

Handen desinfecteren bij binnenkomst, materialen staan hiervoor op de tafels in de hal.

Raak zo weinig mogelijk aan.

Toiletten zo weinig mogelijk gebruiken.

Kapstok niet gebruiken; jassen mee naar binnen.

In de hal staat een offerschaal ten behoeve van de collecte.

Neem uw eigen Bijbel/psalmboek mee. In de kerk worden ze niet uitgereikt.

We gaan niet zomaar vrijblijvend ergens zitten. Volg de instructies van de coördinator. We gaan links de kerk in en beginnen op de tweede bank van voren en schuiven door tot aan de beamer.

Er wordt u een plaats toegewezen en we proberen met wensen rekening te houden.

We gebruiken bank 2,4,6,8 en 10

Probeer zoveel mogelijk te blijven zitten. Ook geen snoepjes e.d. doorgeven.

We zingen niet!!

Bij het uitgaan: iedereen gaat weer zitten als de kerkenraad weg is.

De coördinator geeft daarna aan welke rij eerst weg mag. We beginnen rechts achteraan.

Iedereen gaat bij uitgaan direct naar buiten, blijf daar niet bij elkaar staan. En houdt onderlinge afstand!

Door de overheden zijn ons door wettelijke regelgeving omgangsvormen opgelegd zoals:

Heeft u klachten, verkoudheid, grieperigheid e.d. thuisblijven, Bij hoesten/niezen een zakdoek voor de mond houden/elleboog gebruiken. Voor alles geldt: De anderhalve meter afstand in acht nemen! Dus ook geen handen geven.

Er is ook een dringend advies om bij het in en uitgaan een mondkapje te dragen.

Het is gezien het aantal zitplaatsen, belangrijk om u van te voren aan te melden bij de scriba voor zaterdag 15:00 uur. J. Muskee, scriba.cgk.assen@gmail.com of 0592 342415

Wij houden een lijst bij van de aanwezigen. Dit is door de overheid verplicht. Voor de gasten ligt er in de hal een lijst waar zij hun contact gegevens op in moeten vullen.

Tot slot: Hou er rekening mee dat de deuren open gaan om 9.15 en gaan om 9.30 dicht.

 

Graag ook er voor zorgen dat na de dienst de 1,5 meter wordt aangehouden………..!