Jeugd

KINDERNEVENDIENST

 

Jezus roept alle kleine kinderen bij Zich. Daarom is het voor ons belangrijk dat de kinderen met blijdschap Jezus mogen ervaren tijdens onze kindernevendiensten. We proberen in vier jaar alle Bijbelverhalen te behandelen. De kinderen komen met plezier naar de kindernevendiensten en leren steeds nieuwe dingen. Voorafgaand beginnen we in gebed. Dan wordt er kort gesproken met de kinderen of een spelletjes gedaan. Na het horen van het Bijbelverhaal, gaan de kinderen creatief bezig met dit verhaal door te iets te knutselen of een spel te spelen wat hierbij aansluit.

Elke zondagochtend na het zingen van het kinderlied mogen de kinderen vanaf groep 1 t/m groep 5 naar de kindernevendienst. Zij krijgen dan de verkondiging uitgelegd door middel van het jaarrooster ‘Vertel het maar’. Gedurende het jaar werken we tijdens de aanloop naar de christelijke feestdagen met deze verschillende thema’s, afhankelijk van het paas-, pinkster- en kerstproject. Voor het laatste lied in de kerk wordt gezongen worden de kinderen opgehaald, om gezamenlijk de dienst af te sluiten en de zegen te mogen ontvangen.

KINDERBIJBELUUR

 

Omdat de kinderen vanaf groep 6 niet langer meer naar de kindernevendienst gaan, is er voor hen het kinderbijbeluur. Ook hier beginnen we met gebed en even persoonlijke aandacht voor de kinderen. Spelenderwijs gaan we bezig met het Bijbelverhaal: We lezen samen uit de Bijbel, waarbij er veel gebruik wordt gemaakt van tekeningen, foto’s en kaarten van de landen waar de verhalen over gaan. Op deze manier kunnen ze actief bezig met het verhaal en gaat het meer voor ze leven.

Aan het begin van het seizoen krijgen de kinderen een rooster wanneer er kinderbijbel uur is. We gaan dan tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst de kerk uit. Tijdens het kinderbijbeluur maken we gebruik van het boek He Lives, waar we bekende mensen uit de bijbel beter leren kennen.