Volwassenen

Groeigroep

 

Jezus gaf vaak onderwijs aan grote groepen mensen. Toch trok Hij het meest op met een kleine groep van 12 mensen. Juist in die groep van discipelen van Jezus zien we geestelijke groei gestalte krijgen.

In de gemeentes die ontstonden, is er naast de samenkomsten van de hele gemeente, altijd behoefte geweest aan samenkomsten in kleinere groepen. Net zoals de eerste christenen dat deden: gewoon in de huiskamer. We willen zulke samenkomsten ook vanuit onze eigen gemeente graag stimuleren en ondersteunen. Als leden van de groeigroep hebben we als doel om een hechte gemeenschap te worden waar er zorg en aandacht voor elkaar is, maar waarin ook de uitdaging wordt aangegaan om de zichtbare liefde van Christus door te geven aan onze omgeving.

De groeigroep is een plek:

  • Die saamhorigheid bouwt in de gemeente;
  • Waar je gekend en aanvaard wordt in de gemeente;
  • Waar je kunt groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis;
  • Waar je niet alleen ontvangt, maar ook geeft;
  • Waar je je geestelijke gaven ontdekt en leert gebruiken;
  • Waar je je eigen geloof leert verwoorden;
  • Waar je leert nadenken over de vraag hoe je vrienden en bekenden met het Evangelie kunt benaderen;
  • Waar je bewogenheid krijgt met de mensen die het moeilijk hebben;
  • Waar je toegerust wordt om die bewogenheid om te zetten in daden van hulp en liefde: waaruit je iets kunt betekenen voor je eigen woonomgeving; &
  • Waar je met elkaar een warme maaltijd nuttigt onder een gezellige sfeer.

 

Er hangt een ontspannen sfeer tijdens deze avonden en zo worden ook de te behandelen Bijbelstudies besproken. Er wordt geen vaste Bijbelstudie gebruikt, maar in overleg bespreken we welk boek of Bijbelboek we graag willen gebruiken tijdens onze gezamenlijke avonden. Op deze manier kan iedereen input leveren en is er afwisseling in de vormgeving.

Wil je graag meer informatie over de groeigroep?  Neem gerust contact op met Annelies Lijster of David Martinez via a.de.boer-c69@kpnplanet.nl of d.martinez@hotmail.nl

Je bent van harte welkom!

Monica

Monica is de vrouwen Bijbelstudie vereniging van onze kerk. We komen één keer in de twee weken op een maandagavond bij elkaar om te spreken over God en Zijn Woord en om elkaar te bemoedigen. We proberen ons voor te bereiden op deze avonden door ons voorafgaande alvast te verdiepen in het onderwerp, waarna dit in een ontspannen sfeer besproken kan worden. Vaak maken we gebruik van de Bijbelstudies uit de “CGK-Vrouw”. Dit is een uitgave van de Christelijke Gereformeerde Vrouwenbond, die deze Bijbelstudies speciaal voor vrouwen heeft laten schrijven. Soms schaffen we ook een boekje aan in de vorm van een Bijbelstudie, dat een bepaald Bijbelboek behandelt. Twee keer in het jaar wordt er een Kringavond (in Hoogeveen) gehouden. Er wordt dan een spreker of spreekster uitgenodigd die een actueel onderwerp voor het voetlicht brengt. Ook wordt er jaarlijks een CGK-Vrouw-dag georganiseerd,

Ons doel van de Bijbelstudie is om bezig te zijn met de Bijbel, meer inzicht te krijgen in wie God is en de lijnen te zien van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. We proberen dit door te trekken naar ons leven van vandaag. Het versterkt de onderlinge band. De Kerst- en Paasvieringen worden meestal bij één van de leden thuis gehouden. We vinden het erg leuk om hier gasten voor uit te nodigen, om dit samen met ons te vieren. Wilt u meer informatie? Neem dan vooral contact op met Jannie de Gier.(06 -23425864)